Data wordt met de dag belangrijker in de huidige samenleving. We doen steeds meer met data en kunnen ons eigenlijk geen wereld meer voorstellen zonder. In elke branche is de innovatie van data ontzettend belangrijk, zo ook in de zorgsector. De zorg is de afgelopen jaren ontzettend hard gegroeid dankzij de innovatie van big data. Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen en wat is er veranderd sinds big data de zorgsector heeft overgenomen? Je leest het allemaal in deze blog.

Efficiënt 

Dankzij de internationale standaard HL7 is het mogelijk om elektronische uitwisseling van medische, financiële en administratieve informatie te automatiseren. Patiëntgegevens vormen de bulk van deze data in de zorg en door middel van automatisering zijn deze gegevens veel toegankelijker. Op deze manier wordt de zorg afgestemd op de patiënt en wordt er veel tijd bespaard. Daarnaast helpt dit bij het optimaliseren van zorgprocessen en dit betaalt zich uiteindelijk uit in meer efficiëntie en kwaliteit. 

Verzekeraar 

Waar een aantal jaar geleden patiëntinformatie verspreid was over alle ziekenhuizen, praktijken en afdelingen waar de patiënt was geweest, is alles nu digitaal opgeslagen. Dit is natuurlijk hartstikke fijn voor de dokters in de ziekenhuizen en de patiënten omdat zij alle benodigde informatie meteen in kunnen zien. Maar nog een belangrijk voordeel zijn de verzekeraars. De verzekeraar is nu geen tijd meer kwijt aan het verzamelen van data, dus kan de verzekeraar sneller verzekeringspakketten samenstellen. Uiteraard moet de patiënt hier wel toestemming voor geven, maar dit verbetert ook de communicatie tussen de patiënt, de verzekeraar en alle betrokken artsen. 

Leeftijd & ziektes 

Dankzij big data is er onderzoek gedaan naar het aantal complicaties in elke leeftijdscategorie. Dit bleek gelijk te blijven over alle leeftijden, terwijl het aantal reconstructies significant omlaag gaat naarmate de patiënt ouder is. Veel artsen denken dat de kans op complicaties groter is naarmate je ouder bent, maar dit onderzoek onderbouwt het tegenovergestelde. Het is dus belangrijk dat de dokter de patiënten als individu behandelt, want de ene vijftigjarige is de andere niet. 

Betere behandelingen 

Het voordeel van big data is dat het niet alleen data verzamelt, maar je ook bepaalde inzichten uit deze data haalt. Dankzij deze data kunnen artsen bepaalde problemen voorspellen, voorkomen of oplossen. Er worden steeds meer beslissingen genomen op basis van data in combinatie met opinies van artsen en geneeskundige feiten. Door deze data worden behandelingen sneller uitgevoerd en worden de kosten verminderd. De kwaliteit wordt beter en we leven langer. Lang leve big data!