Home

Mededeling faillissementen Bigmove B.V. en Stichting Big Move Institute

Helaas moeten wij u mededelen dat bij vonnis van 5 juni 2020 de rechtbank Amsterdam de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bigmove B.V. en de stichting Stichting Big Move Institute, beide statutair gevestigd in Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder de nummers 53620151 en 34284191, in staat van faillissement heeft verklaard met benoeming van mevrouw mr. W.M. de Vries tot rechter-commissaris en mr E. Doornhein tot curator. 

Deze faillissementen werden voorafgegaan door een surseance van betaling per 26 mei 2020 en zijn per 5 juni omgezet in faillissementen.
Behandelingen zijn gestaakt. Big Move is bereikbaar via het nummer 088-6600999

Indien u contact wilt opnemen met de curator, bijvoorbeeld vanwege een vraag, stuurt u dan graag een email aan edoornhein@devos.nl.
Indien u als crediteur bij een van de faillissementen betrokken bent, dan ontvangt u hierover automatisch een apart bericht. Mocht u dit bericht niet hebben gekregen voor 1 juli 2020, neemt u dan contact op met evisser@devos.nl

 

BigMove: de GGZ-organisatie die je helpt grip op je leven te krijgen!

Wat wij doen

Ons zorgaanbod

Voor mensen met een BGGZ of SGGZ indicatie beiden wij een zes maanden durend programma dat bestaat uit 15 groepsbijeenkomsten en maximaal vijf individuele sessies met een begeleider. Daarnaast vinden er 10 individuele behandelgesprekken met een psycholoog plaats.

Naast ons groepsgerichte aanbod bieden wij ook individuele behandeltrajecten. 

Vergoeding van onze zorg

Wij vinden dat iedereen ongeacht diens financiële situatie moet kunnen meedoen aan BigMove. Daarom kiezen wij ervoor om een eventuele eigen bijdrage niet in rekening te brengen. Dit betekent dat BigMove vergoed wordt door je zorgverzekering en jou alleen het eigen risico kost. Dit geldt voor alle zorgverzekeraars behalve Stad Holland, DSW en inTwente.

Meer informatie

Wil je weten of ons zorgaanbod aansluit bij jouw vraag? Neem dan voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op.

Bettery Institute: de makers van BigMove

Kracht en regie van mensen. Het vormt de basis voor alles wat we maken en leveren. Vanuit die visie hebben wij een nieuwe kijk op zorg ontwikkeld. Daarin gaat het niet alleen over ziek zijn en zorg krijgen. Het gaat vooral over je gezond willen voelen en je gedrag daar op inrichten.

Social Impact Fonds financiert een betere wereld

Via het ABN AMRO Social Impact Fonds (AASIF) investeert de bank met eigen geld in sociale en duurzame ondernemingen zoals BigMove die streven naar echte maatschappelijke veranderingen.