Home / Hoofd behandelaar en bevlogen Psychiater of Klinisch Psycholoog

Hoofd behandelaar en bevlogen Psychiater of Klinisch Psycholoog

Om positieve gezondheid binnen de GGZ te versterken zijn wij op zoek naar een:

Hoofd behandelaar en bevlogen Psychiater of Klinisch Psycholoog

Vanuit de vaste overtuiging dat zorg anders kan en moet, is BigMove opgericht. Als vernieuwende speler brengt BigMove positieve gezondheid in de praktijk met als doel mensen zich eigenaar te laten voelen van hun gezondheid. BigMove gelooft in de synergie van een proactieve benadering van gezondheid en gedrag (GG) en aandacht voor goede diagnostiek en behandeling (ZZ). Vanuit deze visie is BigMove opgericht. BigMove levert integrale programma’s in de basis- en specialistische GGZ voor cliënten met complexe problematiek. Een unieke combinatie van individuele behandeling en wekelijkse groepssessies die cliënten versterken in hun ambitie om hun gezondheid te verbeteren. Dat zorgt voor een toename van vertrouwen, kracht en plezier.
Naast BigMove staat het bedrijf Bettery waarbinnen training, consultancy en opleiding aan derden (huisartsen, zorgverleners en beleidsmakers) wordt verzorgd.
BigMove wil goede en duurzame zorg leveren en een toonaangevende speler worden in de GGZ!
Voor het realiseren van dit doel is BigMove GGZ op zoek naar een hoofd behandelaar ofwel Bevlogen Psychiater of Klinisch Psycholoog die zich als hoofd behandelaar wil verbinden aan duurzame en positieve gezondheid binnen de GGZ.

Ben jij ons nieuwe hoofd behandelaar?

Je onderschrijft de vernieuwende visie van BigMove, bent het inhoudelijk geweten van de organisatie en draagt medische eindverantwoordelijkheid voor de behandelprogramma’s. Je weet de ambitie van BigMove te realiseren door actief en inspirerend te werken aan de bekendheid van BigMove en door op vernieuwende wijze het product breed uit te dragen. Je denkt mee over de herijking van de strategie en plannen om de zorg te concentreren.
Je geeft als hoofd behandelaar leiding aan de professionals, stuurt op hun persoonlijke groei en ontwikkeling en draagt zorg voor een inhoudelijk goed en gedegen beleid. Je bent wetenschappelijk geïnteresseerd en benut dit om voortdurend te professionaliseren om koploper te blijven. Om je te kunnen focussen op de inhoud en het realiseren van onze ambitie word je ondersteund op het gebied van bedrijfsvoering.

Arbeidsvoorwaarden

Gezien je statuur als inhoudelijk professional met ruime behandelervaring in de GGZ gaan we graag met je in gesprek over hoe we je als hoofd behandelaar kunnen verbinden aan de ambitie van BigMove.

Taken hoofd behandelaar:

 • Mede verantwoordelijke namens de instelling qua uitvoering van de inhoud van de behandelingen ten opzichte van:
  • Onze professionals (specialisten, GZ-psychologen, basispsychologen, PMT, SPH, SPV en andere begeleiders)
  • Verwijzers (huisartsen, bedrijfsartsen, GGZ-professionals)
  • Verzekeraars (verantwoording; zelfonderzoek)
  • Inspectie
 • Mede verantwoordelijk voor documenten en regelingen zoals:
  • Kwaliteitsstatuut
  • Zorgprogramma(s)
  • Professioneel stattuut
  • Klacht- en incidentenregeling
 • Mede verantwoordelijk voor juiste implementatie van wet- en regelgeving, o.a.
  • Afstemming met professionals betreffende EPD/Medicore
  • Afstemming met professionals betreffende ROM/ NetQ (BRAM)
  • Afstemming met professionals betreffende contracten/afspraken met zorgverzekeraars
 • Borgen van kwaliteit van zorg:
  • Check op dossiervoering inclusief verbeterloop
  • Check op bekwaamheid professionals inclusief verbeterloop; groepsbezoeken
  • Deels verzorgen van opleiding nieuwe en bestaande BM-professionals: I-Move, KOM etc.
  • Borgen cliëntparticipatie (tevredenheidsmeting, panel, inzet ervaringsdeskundigen etc.)
  • Verzamelen evidentie voor effectiviteit van het aanbod.
  • Innovatie van zorg: gebruik app/andere aspecten van eHealth; aanvraag VIPP

Taken specialist:

 • Begeleiden basispsychologen (als regiebehandelaar en specialist; contact deelnemers, verantwoordelijkheid dossier en communicatie)
 • Deelname MDO’s (in kader van intake en verloop traject) voor locaties in het land + beschikbaar als opschaalmogelijkheid in geval van calamiteiten en/of complexe vragen van professionals.

Interesse?
Voor meer informatie en/of een nadere kennismaking kun je contact opnemen met BigMove telefoon: 088-6600999
Jouw sollicitatie ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk via info@bigmove.nu.